مقررات و الزامات:
1- نمایندگان ارائه محصولات سازمانی موظف به رعایت حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق مادی و معنوی هرگونه ذینفع بوده و هر فرد صرفا می تواند طرح محصول هایی را ارائه کند که حقوق مالکیت فکری آنها به خود او تعلق دارد و یا مجوزهای لازم را از دارنده حقوق قبلا اخذ کرده است.هرگونه کپی برداری کلی و جزئی از آثار و محصولات دیگران و یا نقض حقوق اشخاص ثالث به هر شکلی ممنوع بوده و مسولیت آن تماما بر عهده ارائه دهنده است. ارائه دهنده طرح در مقابل هرگونه شکایت صاحبان حقوق مربوطه پاسخگو بوده ومسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ثالث می باشد و سازمان صداوسیما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
2- ذکر مرجع و منابع تمامی اطلاعات استفاده شده در تولید محتوا الزامی است و مسولیت نقض این موارد بر عهده ارائه دهنده طرح خواهد بود.
3- در صورت ارائه محصول به صورت مشارکتی ، نماینده ارسال کننده محصول به عنوان نماینده تام الاختیار گروه در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است نحوه تسهیم حقوق مالکیت فکری اعم از مادی و معنوی طرح برعهده خود اعضای مشارکت کننده بوده و سازمان صداوسیما مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و تنها ارسال کننده محصوال را مخاطب اهدا جوایز و یا تفاهم نامه ها و قراردادهای احتمالی می داند.
4- سازمان صداوسیما می تواند در صورت تشکیل نمایشگاه محصولات و فرصت ها ، محصول ارائه شده و یا تولیدی را در معرض دید عموم قرار داده و هیچ گونه مسئولیتی در قبال کپی برداری احتمالی بازدیدکنندگان ویا نقض حقوق محصولات ارائه شده به هر نحو توسط اشخاص ثالث را ندارد. در صورت کپی برداری کلی یا جزئی یا هر نوع نقض حق ارسال کننده محصول می تواند شخصا نسبت به پیگیری حقوق مالکیت خود علیه اشخاص ثالث اقدام نماید و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در خصوص اعلام نقض حق به ارسال کننده و یا پیگیری آن در مراجع ذی صلاح را ندارد.
5- سازمان صداوسیما در صورت تمایل می تواند پس از عقد تفاهم نامه یا اهدا جایزه یا قراردادهای مقتضی با ارسال کننده محصول ، نسبت به بهره برداری و استفاده از آن در تولید برنامه ها و یا طراحی فرایندهای مرتبط با خود به صورت رایگان استفاده نماید.
6- داوری محصول تولید شده توسط نمایندگان ، برعهده کمیته علمی منسوب از طرف سازمان صداوسیما بوده و نمایندگان ملزم به پذیرش رای این کمیته هستند.
7- قبول این تعهدات به منزله متعهد شدن به آن و سایر ضوابط و شرایطی است که توسط سازمان صداوسیما در آینده اعلام می شود.

کافه پلی بازی آنلاین تحلیل بازی پلی استیشن نقد فیلم و سریال تحلیل بازی کامپیوتری