1. بسیاری از محصولات فضای مجازی (رسانه های اجتماعی ) مانند برنامه های تلفن همراه ، پایگاه های اینترنتی ، کانال های شبکه های اجتماعی پر مخاطب و … به علت اینکه درجایی ثبت نشده و به بخشهای مختلف معرفی نمی گردند ، در سازمان به صورت موازی و تکراری تولید شده ویا با کارایی پایینی بهره برداری می شوند
2. برنامه سازان و مدیران محصولات رسانه های اجتماعی ، موظف به معرفی و گزارش اقدامات خود به چندین معاونت ستادی سازمان هستند در حالی که در صورت ثبت اطلاعات این محصولات در سامانه ثبت ، بخش های مختلف ستادی می توانند این اطلاعات را از سامانه دریافت نمایند
3. مدیران محصولات رسانه های اجتماعی ، با ثبت در سامانه ، از مراجعه به نهاد های قانونی بیرون سازمان جهت ثبت محصولات خود بی نیاز خواهند شد.

کافه پلی بازی آنلاین تحلیل بازی پلی استیشن نقد فیلم و سریال تحلیل بازی کامپیوتری